JA+najlepsza oferta

Doładuj konto w Internecie za min. 20 zł i graj o EXTRA KASĘ.


1 x 5000 zł na karcie przedpłaconej Sodexo

1 x 3000 zł na karcie przedpłaconej Sodexo

15 x 1000 zł na karcie przedpłaconej Sodexo

10 x 500 zł w bonach Sodexo

25 x 100 zł w bonach Sodexo

317 x doładowanie Plus o wartości 20 zł

Placeholder image

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W LOTERII

W terminie 6.11 - 6.12.2017 r.
zgłoś się do loterii, doładuj konto
on-line za minimum 20 zł
I GRAJ O EXTRA KASĘ!Losowanie już
12 grudnia 2017 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym loterii promocyjnej pod nazwą „EXTRA KASA”, zwanej dalej Loterią, przez All About Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa), przy ul. Górna Droga 2/102, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania oraz że udostępnienie moich danych osobowych na rzecz All About Sp. z o.o. jest dobrowolne, przy czym mam świadomość i akceptuję, że zgłoszenie przeze mnie żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia moich danych osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie mnie z dalszego uczestnictwa w Loterii.”;

Wyślij zgłoszenie w formie tradycyjnej*

FORMULARZ PDF
DOŁADUJ ON-LINE

* forma tradycyjna, tj. poprzez wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego dostępnego w formacie PDF listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką kurierską lub osobiście do biura Organizatora (All About Sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 9 lok. 31, 02-705 Warszawa, w g. 9:00 – 17:00), najpóźniej do dnia 11.12.2017 r. włącznie. Przesyłki, które zostaną dostarczone po terminie określonym w zdaniu poprzednim, nie biorą udziału w losowaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia przesyłki z przyczyn leżących po stronie doręczyciela (Poczta Polska, firma kurierska).

Regulamin

POBIERZ WERSJĘ PDF

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytanie, napisz do nas! - kontakt@extrakasaodplusa.pl